Uspešna saradnja

DRA Group® d.o.o. je zaključno sa danom 31. avgustom 2012. godine  uspešno izvršila izvoz opasnog otpada u vidu odbačenih farmaceutskih proizvoda. Kao jedino privredno društvo u Srbiji koje poseduje dozvole za transport i skladištenje svih EWC brojeva neopasnog i opasnog otpada DRA Group® d.o.o. uspešan završetak ovog posla vidi kao još jedan korak ka ostvarivanju cilja, savesnog i modernog upravljanja tokovima otpada.  

Osnovni Cilj

Osnovni cilj je efikasno spovođenje politike zaštite životne sredine i...

Saradnja

Preduzeće ’’DRA GROUP’’ sarađuje sa pojedincima  i ustanovama kojima je...

EDUKACIJA

Preduzeće ’’DRA GROUP’’se aktivno bavi edukacijom stanovništva i generatora iz...

Dozvole

Za sakupljanje i transport opasnog otpada:
...