Osnovni Cilj

Osnovni cilj je efikasno spovođenje politike zaštite životne sredine i unapređivanje i podsticanje svesti svim građanima,a generatorima otpada pomoći u rešavanju problema skladištenja i tretmana opasnih otpada. U tom smislu vršimo predavanja i stručne edukacije na raznim seminarima,izlažući  i promovišući ideje o unapređivanju zaštite životne sredine.
Populacija  i ciljna grupa  kojoj je dragocena i poželjna pomoć u podizanju  i unapređivanju svesti i kulture jesu deca predškolskog i školskog uzrasta, kao posebna grupa su veliki generatori opasnih otpada,i na kraju svi građani u cilju povećanja nivoa svesti,a posebno promena stava prema otpadu kao jednom od segmenata zaštite životne sredine.

Osnovni Cilj

Osnovni cilj je efikasno spovođenje politike zaštite životne sredine i...

Saradnja

Preduzeće ’’DRA GROUP’’ sarađuje sa pojedincima  i ustanovama kojima je...

EDUKACIJA

Preduzeće ’’DRA GROUP’’se aktivno bavi edukacijom stanovništva i generatora iz...

Dozvole

Za sakupljanje i transport opasnog otpada:
...