Galerija

upravljanje opasnim otpadom,opasan otpad,izvoz opasnog otpada,otpad,plan upravlj
PREDAVANJE SENTA
upravljanje opasnim otpadom,opasan otpad,izvoz opasnog otpada,otpad,plan upravlj
OTPAD 1
upravljanje opasnim otpadom,opasan otpad,izvoz opasnog otpada,otpad,plan upravlj
OTPAD 2
GRUPACIJA FARMACEUTA
upravljanje opasnim otpadom,opasan otpad,izvoz opasnog otpada,otpad,plan upravlj
OTPAD 3
upravljanje opasnim otpadom,opasan otpad,izvoz opasnog otpada,otpad,plan upravlj
OTPAD 4
upravljanje opasnim otpadom,opasan otpad,izvoz opasnog otpada,otpad,plan upravlj
MAGACIN
upravljanje opasnim otpadom,opasan otpad,izvoz opasnog otpada,otpad,plan upravlj
OTPAD 5
upravljanje opasnim otpadom,opasan otpad,izvoz opasnog otpada,otpad,plan upravlj
UTOVAR 07.10.2010.
upravljanje opasnim otpadom,opasan otpad,izvoz opasnog otpada,otpad,plan upravlj
OTPAD 6
upravljanje opasnim otpadom,opasan otpad,izvoz opasnog otpada,otpad,plan upravlj
OTPAD 7
upravljanje opasnim otpadom,opasan otpad,izvoz opasnog otpada,otpad,plan upravlj
OTPAD 8
Predavanje u Privrednoj Komori Beograda
EKO-SAJAM U MAĐARSKOJ
Osnovni Cilj

Osnovni cilj je efikasno spovođenje politike zaštite životne sredine i...

Saradnja

Preduzeće ’’DRA GROUP’’ sarađuje sa pojedincima  i ustanovama kojima je...

EDUKACIJA

Preduzeće ’’DRA GROUP’’se aktivno bavi edukacijom stanovništva i generatora iz...

Dozvole

Za sakupljanje i transport opasnog otpada:
...