Saradnja

Preduzeće ’’DRA GROUP’’ sarađuje sa pojedincima  i ustanovama kojima je delatnost bavljenje opasnim otpadom.Potpisanim protokolima o saradnji,naše ideje i zamisli promovisali smo u zemlji i inostranstvu.
Naš moto za saradnju jeste približavanje svim strategijama iz oblasti upravljanja otpadom kroz partnerski odnos sa lokalnim samoupravama, pokrajinskim sekretarijatima,do institucija na republičkom nivou.Mi smo za uspostavu hijerarhijskih odnosa u upravljanju otpadom,gde bi se znale tačne i precizne odredbe za postupanje
sa opasnim otpadima.Ovakva saradnja između države i generatora otpada u širem smislu te reči dovela bi do definisanog cilja, a to je smanjenje otpada van institucionalne kontrole i posebno smanjenja količine opasnih otpada. Smatramo da jedna sveobuhvatna saradnja pruža velike mogućnosti sticanja znanja i razmene iskustava. Preduzeće intenzivno sarađuje sa velikim postrojenjima za uništavanje opasnog otpada na teritoriji EU, koja poseduju ljudske i tehničke kapacitete za obavljanje izuzetno složenih radnji uništavanja opasnih otpada.Sa tim preduzećima razmenjujemo iskustva u upravljanju otpadnim materijama, pravilnom pakovanju i razvrstavanju.

Osnovni Cilj

Osnovni cilj je efikasno spovođenje politike zaštite životne sredine i...

Saradnja

Preduzeće ’’DRA GROUP’’ sarađuje sa pojedincima  i ustanovama kojima je...

EDUKACIJA

Preduzeće ’’DRA GROUP’’se aktivno bavi edukacijom stanovništva i generatora iz...

Dozvole

Za sakupljanje i transport opasnog otpada:
...