Registrovan žig DRA Group d.o.o.

U proteklih desetak meseci DRA Group® d.o.o. se nalazila u procesu registracije i priznavanja zvaničnog žiga preduzeća od strane Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Žig preduzeća je zaveden u registar 13.11.2012., a važi od 20.04.2012. na period od deset godina.

Ovime je celokupni proces okončan, a žig preduzeća prihvaćen kao registrovano obeležje u poslovnom svetu.

Žig DRA Group® d.o.o.

Osnovni Cilj

Osnovni cilj je efikasno spovođenje politike zaštite životne sredine i...

Saradnja

Preduzeće ’’DRA GROUP’’ sarađuje sa pojedincima  i ustanovama kojima je...

EDUKACIJA

Preduzeće ’’DRA GROUP’’se aktivno bavi edukacijom stanovništva i generatora iz...

Dozvole

Za sakupljanje i transport opasnog otpada:
...