OPASAN OTPAD

Pod tim nazivom svrstava se otpad čija je kategorija opasan,ali da bi dobio kategoriju opasan mora zadovoljiti još jedno od svojstava: toksičnost, mutagenost, kancerogenost, eksplozivnost, samozapaljivost, nadražljivost, infektivnost i mnoga druga svojstva te kategorije. Svaki opasan otpad zapakovan u ambalažu bilo koje vrste, staklo, metal, karton, plastika itd., od te ambalaže stvara isto tako opasan otpad.

Opasan otpad predstavlja pravu opasnost po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, jer sadrži svojstvo koje ugrožava bezbednost ljudi u bližem i daljem okruženju. Takav otpad se mora kontrolisati i nadzirati po svim važećim propisima. Opasan otpad nikada ne smemo odlagati,prevoziti i mešati sa neopasnim, čak ni kada je prerađen nego moraju postojati adekvatna privremena skladišta za tu namenu. 

07 05 13*    Čvrsti otpaci koji sadrže opasne supstance

11 01 13*    Otpadi od odmašćivanja koje sadrže opasne supstance

13 02 06*    Sintetička motorna ulja, ulja za menjače

13 03 10*    Ostala ulja za izolaciju i prenos toplote

13 01 11*    Sintetička hidraulična ulja

15 01 10*    Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama

16 02 09*    Transformatori i kondenzatori koji sadrže PSB

16 02 15*    Opasne komponente iz odbačene opreme

17 06 03*    Ostali izolacioni materijal koji se sastoji od ili sadrži opasne supstance

18 01 06*    Hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance

Osnovni Cilj

Osnovni cilj je efikasno spovođenje politike zaštite životne sredine i...

Saradnja

Preduzeće ’’DRA GROUP’’ sarađuje sa pojedincima  i ustanovama kojima je...

EDUKACIJA

Preduzeće ’’DRA GROUP’’se aktivno bavi edukacijom stanovništva i generatora iz...

Dozvole

Za sakupljanje i transport opasnog otpada:
...