Novi žig DRA Group® d.o.o.

U proteklom periodu DRA Group® d.o.o. je otpočela proces registracije i priznavanja žiga pri Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Zaštita obeležja preduzeća je dugotrajan proces koji nikada ne prestaje, ali se registracijom kod nadležnih institucija znatno olakšava.

Osnovni Cilj

Osnovni cilj je efikasno spovođenje politike zaštite životne sredine i...

Saradnja

Preduzeće ’’DRA GROUP’’ sarađuje sa pojedincima  i ustanovama kojima je...

EDUKACIJA

Preduzeće ’’DRA GROUP’’se aktivno bavi edukacijom stanovništva i generatora iz...

Dozvole

Za sakupljanje i transport opasnog otpada:
...