Isečak intervjua

Tekst koji sledi je isečak novinskog članka o DRA Group® doo i njenom direktoru Vladimiru Dragoviću. 

Novinar: Kada je osnovano i čime se bavi Vaše preduzeće?

Vladimir Dragović: DRA Group® doo je preduzeće osnovano 2007 godine i bavi se poslovima zaštite životne sredine što između ostalog podrazumeva i izradu planova upravljanja otpadom, studija o izvodljivosti i naravno preuzimanja potpune odgovornosti za sav otpad koji nam naši klijenti povere na odlaganje ili zbrinjavanje. DRA Group doo ima dozvole sa sakupljanje, skladištenje i transport svih indeksnih brojeva opasnih i neopasnih otpada.

N: Kakvo je vaše viđenje situacije u Republici Srbiji u ovoj grani privrede?

VD: Naša država se još uvek nalazi u tranziciji iz onog starog modela privrednog delovanja u nove, savremene modele u kojima su procesi i tehnologije u ovoj oblasti dostigle zavidan nivo. Stoga, sa te strane mora se reći da nas očekuje još dosta neophodnog truda kako bismo uhvatili korak sa ostatkom razvijenog sveta s obzirom na to da moramo da nadoknađujemo propušteno. S druge strane mora se napomenuti zavidan pomak koji je Srbija već sada ostvarila u usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa istim evropske Unije i naravno u njegovom sprovođenju u delo. Neizostavno je pomenuti da smo mi po prirodi posla uključeni u to sprovođenje zakona i podzakonskih akata u delo i da smo samim tim skloniji negativnijem viđenju zakonodavstva od onog što bi možda bilo realno viđenje odnosno da negativno percipiramo neke odredbe za koje smatramo da ne daju rezultate koji su očekivani.

N: Kako vršite odlaganje ili zbrinjavanje opasnog otpada?

VD: Prvenstveno se trudimo da pronađemo rešenje za odlaganje ili zbrinjavanje otpadnih materija unutar Republike Srbije. Međutim, s obzirom da Srbija ne raspolaže odgovarajućim kapacitetima primorani smo da izvozimo opasan otpad na zbrinjavanje i odlaganje u zemlje evropske Unije. Naša mreža partnera u instranstvu nam pruža uslove koji nas čine konkurentnim na tržištu Republike Srbije. Sam proces izvoza opasnog otpada u insotranstvo je izuzetno komplikovan i skup i zahteva veoma duge vremenske periode i iskustvo. Kao primer, DRA Group® doo je prošle godine uspešno završila proces izvoza na zbrinjavanje opasnog farmaceutskog otpada naših klijenata u Srbiji. 

N: Šta tačno potpada pod farmaceutski otpad?

VD: Uopšteno govoreći, farmaceutski otpad podrazumeva lekove sa isteklim rokom trajanja, iz raznih razloga neupotrebljive lekove, kao i primarnu ambalažu u koju su lekovi bili upakovani. Kao što i samo ime govori generatori ovakvih vrsta otpada su preduzeća i zdravstvene ustanove proizvođači, posrednici ili korisnici farmaceutskih proizvoda.

N: Koji su vaši ciljevi, ili možda kakve su vaše želje u vezi sa zaštitom životne sredine u budućnosti?

VD: Veoma dobro pitanje. Prirodno je da bih želeo da preduzeće nastavi da dobro posluje i da se razvija. Vezano za zaštitu životne sredine, smatram da prvenstveni cilj koji bismo svi morali da shvatimo veoma ozbiljno jeste podizanje nivoa svesti naših sugrađana o prednostima pravilnog odnosa prema našoj okolini. Mišljenja sam da svaka ideja mora da bude razložno i jednostavno objašnjena pojedincu kako bi je on ili ona prvenstveno razmotrili, a potom eventualno i usvojili, naročito ukoliko se radi o nečemu ovako važnom kao što je dugoročno zdravlje nas i naših sugrađana. 

 

Osnovni Cilj

Osnovni cilj je efikasno spovođenje politike zaštite životne sredine i...

Saradnja

Preduzeće ’’DRA GROUP’’ sarađuje sa pojedincima  i ustanovama kojima je...

EDUKACIJA

Preduzeće ’’DRA GROUP’’se aktivno bavi edukacijom stanovništva i generatora iz...

Dozvole

Za sakupljanje i transport opasnog otpada:
...