Uspešna saradnja

DRA Group® d.o.o. je zaključno sa danom 31. avgustom 2012. godine  uspešno izvršila izvoz opasnog otpada u vidu odbačenih farmaceutskih proizvoda. Kao jedino privredno društvo u Srbiji koje poseduje dozvole za transport i skladištenje svih EWC brojeva neopasnog i opasnog otpada DRA Group® d.o.o. uspešan završetak ovog posla vidi kao još jedan korak ka ostvarivanju cilja, savesnog i modernog upravljanja tokovima otpada.  

GOALS/AIMS

Our primary goal is the efficient implementation of environment protection...

WORKING WITH US

“DRA GROUP” company collaborates with individuals and institutions whose work...

EDUCATION

 “DRA GROUP” company is actively involved in education...

The license

The license: to issue an integrated permit for collection and transport of...