Hulladék

SZEMÉT NÁLUNK

Megpróbálva megközekíteni azt a tevékenységet és eljárás folyamatot amit a hulladéktermelő alkalmaz, támogatjuk a tényt beépített egységes rendszerről a veszélyes hulladék kezelésekor. Az ilyen rendszer több mértéket és eljárást foglal magába. Az európai tapasztalatok igen hatásos termikus tretmanról tanuskodnak, ahol három ország Szlovénia, Ausztria és Dánia nagy lépést tettek előre, mert ésszerűen ki tudják használni azt az energiát amit a veszélyes hulladék elégetésekor kapnak, ami általában nagy kalóri értékű anyag, mint pl. a gyári veszélyes hulladék. Az így kapott energiát más létesítmények és épületek melegen tartására használják. Nálunk Szerbiában nincs ilyen létesítmény ami a hulladék ilyen jellegű ellátásával foglalkozik, amiből kifolyólag eljutunk egy igen veszélyes problémához, ami a nem megfelelő szemétkezeléshez vezet. Mi mint a társadalom általában nézve rosszul viszonyulunk a szeméttelepekhez és magához a hulladékhoz ami azon a szeméttlepen végzi, azért mert a tudatunk nagyon alacsony szinten van, de a gyáripar ami nálunk jelenleg nem aktív, nagy mennyiségű különféle hulladékot hagyott maga után. Abban az időszakban amikor a gyáripar egyre fejlődött nem hohztunk semmilyen stratégiai tervet a hulladék kezelésére, amit a következő generáció képviselői megvalósíthattak volna, tehát most megoldatlan problévál találjuk szemben magunkat a környezetvédelem és a szemétkezelés terén köztársasági szinten. A termelők akik több száz tonna hulladékkal rendelkeznek kaptka néha akár „humnitárus akción” keresztül is még szemetet aminek az is volt a célja hogy valaki tulajdonává váljon. A nem megfelelő és nem ellenőrzött eljárások a szeméttel óriási problémát jelent világszerte, de főként a fejlődésben lévőknél.

Szerbia Köztársaságban az ilyen viselkedés már vészjelző méreteket öltött és az államnak szükséges felelőségteljesen és határozottan fellépnie a felhatalmazott intézményein keresztül. Mint társadalom felelősségteljesen kell viselkednünk a környezetvédelem minden terén.

 

 

A SZEMÉTRŐL – KELETKEZÉS

Minden szemét keletkezése az emberi populáció növekedésének a következménye, a nagy városok fejlődése és az azt következő tevékemységek bővülése. Aminek eredményeként nagy mennyiségű minden fajta hulladék keletkezik ami szennyezi a környezetet. Nincs még egy ilyen élő szervezet mint az ember ami ilyen gyorsaságban és mennyiségben termelne hulladékot. A lehetséges jövőbeli hulladék mennyisége vészjelző. Akár meg is ötszöröződhet a maihoz viszonyítva amit viszont sem mostani tehnológiával, sem a gondolkodásmóddal nem lehet követni.

Szerbiában meghozták a Nemzeti stratégiát a hulladékkezelésről a szerbiai kormány ülésén. Van olyan dokumentum ami arra kényszerít bennünket. hogy új rendeleteket hozzunk amik már léteznek az EU-ban, de a belső bürokráciával szemben a stratégia a vesztes sajnos. Leegyszerűsítve, hulladék keletkezik a a társadalom minden kategoriájában, de a hulladékkezelő rendszernek követnie kellene a hulladék szisztematizációjának folyamatát az újabb hulladék forrás megjelenéséig.

A hulldékkezeléssel kapcsolatos törvény alapján meg van határozva a hulladék keletkezésénenk a pontos helye, ahogy a kategorizációja is a nemzetközi előírásokkal összhangban. amelyet az ország már előbb elfogadott és aláírt.

Ami azt jelent, hogy a szmetet feloszthatjuk:

-          a keletkezési hely szerint:

  • háztartási hulladék
  • hulladék ami termelésben keletkezett

 

-          halmazállapot alapján:

  • szilárd
  • folyékony
  • gászhalmazállapotú
  • porszerű

 

-          a tulajdonságai alapján:

  • inert hulladék
  • veszélyes hulladék
  • veszélytelen hulladék

 

 

 

MI IS AZ A HULLADÉK?

A definició alapján mondhatjuk, hogy hulladék minden olyan anyag vagy tárgy ami úgy van meghatározva és amit a tulajdonos eldob, el szándékoz dobni illetve egyszerűen el kell dobnia. a hulladék alapjában véve nagy mennyiségű minden olyan nem felhasznált anyag ami felelősségteljes eljárás mellett hasznosan szolgálhat. Mindannyian naponta előállítunk hulladékot, régi újságok formájában, mint étel maradékot, műanyag flakonokat, elhasznált elemeket, különféle konzervdobozokat, gépjármű részeket, mint ahogy még nagyon sok formáját a szemétnek. Hogy érthetőbbé tegyük a hulladék foglamát meg kell magyarázni a tulajdonos szerkezetet is. A hulladék tulajdonosa minden személy akinek a tulajdonában van szemét, hulladéktermelő az személy aki tevékenysége folyamán hulladékot termel vagy kihat a hulladék összetételére és tuljdonságára, akár azt előző megmunkálással teszi akár más tevékenységekkel.

Amikor a hulladék képződés helyszinéről van szó, ahogy annak tulajdonságairól, a DRA Group vállalat a szeméttel való bánásmódra és eljárásokra szakosodott, beleértve a gyógyszeripari termékekkel való foglalkozást, orvosságokat amiknek lejárt a szavatossági ideje, laboratóriumok és klinikai központok hullsdékait, de olyan fajta hulladekokkal is amelyek különféle termelés folyamat során keletkeznek mint például az elektromos energia ellőállítására szolgáló létesítmények munkája után fennmaradt hulladékok (PCB), cementgyárak (AZBEST, CEPLATIN), és áramszolgáltatók (olaj a trafókból/PCB), gépjármű ipar, festék, lakkok és oldószerek előállítása, szilárd hulladékanyag ami a felületek festékanyagoktól, lakkoktól, olajtól való tisztitásakor marad fenn, konzerdobozok és csomagoló anyagok termelésekor, az élelmiszer iparban (adalékanyagok), peszticidek, elektromos hulladék.

VESZÉLYES HULLADÉK

Ehhez a hulladék megnevezéshez tartozik minden oyan hulladék ami veszélyesként van megnevezve, viszont hogy hogy ez lehetséges legyen szükséges hogy még egy feltételnek megfeleljen, mint például, meg kell hogy legyen egy a következő tulajdonságok közül: mérgező, mutagén, rákkeltő, robbanékony, gyúlékony, irritaló, fertőző. Minden veszélyes anyag veszélyessé teszi azt a csomagoló anyagot is amibe be van pakolva, legyen az üveg, fém, karton, műanyag. Ebből a csomagoló anyagból szintén veszélyes hulladék alakul ki.

Veszélyes hulladéknak számítanak azok az anyagok, amelyek az emberi egészségre vagy életre károsító hatást fejtenek ki. A veszélyes hulladékok meghatározása nem egységes, országonként változó. A veszélyesnek minősülő hulladékok kezeléséhez és szállításához engedély szükséges, összetételét és származási helyét dokumentálni kell.

A veszélyes hulladék veszélyes az egészségre nézve és a a környezetre, azért mert tartalmaz olyan tulajdonságokat amelyek veszélyeztetik az emberek és a környezet biztonságát. Az ilyen hulladékot ellenőrizni és felügyleni kell minden érvényes előírással. A veszélyes hulladékot nem keverhetjük össze a veszélytelennel sem a tároláskor, sem a szállításkor, még kezelés után sem, feltétlenül szükséges hogy legyen megfelelő ideiglenes tárolóhely:

- 07 05 13* - Szilárd hulladék amely tartalmaz veszélyes anyagokat

- 11 01 13* - Hulladék a zsírtalanítástól ami tartalmaz veszélyes anyagokat

- 13 02 06* - Szintetikus motorolaj, és váltóolaj

- 13 03 10* - Más olajok amely izolációra szolgál, vagy a meleg energia közvetítésére.

- 15 01 10* - Csomagoló anyag amely veszélyes anyagokat tartalmaz vagy ami kontaminálva van.

- 16 02 09* - PSB tartalmú kondenzátorok és transformátorok

- 16 02 15* - Eldobott felszerelések amelyek részei veszélys anyagot tartalmaznak

- 17 06 03* - Más izolációs anyagok amelyek tartalmaznak vagy veszélyes anyagból állnak

- 18 01 06* - Vegyi anyagok amelyek tartalmaznak vagy tartalmaznak vagy veszélyes anyagból állnak

INERT HULLADÉK

Az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég illetve más fizikai vagy kémiai módon sem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be

17 01 01 Beton

17 01 02 Tégla

17 01 03 Cserép és kerámiák

VESZÉLYTELEN HULLADÉK 

Minden hulladék mely nem rendelkezik az egyik veszélyes hulladék jellemzőjével sem, a veszélytelen hulladék csoportjába tarozik.

02 04 03 folyékony hulladék iszapok a helyszínen tőrténő feldolgozásból

05 01 14 hűtőcellák hulladéka

06 13 03 korom hulladék

09 01 08 fényképészeti, film és papír hulladék mely nem tartalmaz ezüstöt vagy ezüstvegyületeket

09 01 10 kamerák eldobható elemek nélkül

 

HAZTARTÁSI HULLADÉK

Haztartási hulladék kizárólag a háztartásban, vagy termelési tevékenység által keletkezett hulladék, ha ősszetevőiben megegyezik a háztartási hulladékal

- háztartási hulladék mely naponta keletkezik és begyűjtésre kerűl

- biológiailag lebomló hulladék élelmiszer maradványaibol eredő

- kerti termék hulladék, komposztálóbol nyert hulladék 

20 03 01 kevert hulladék

20 03 02 piacokon keletkező hulladék

20 03 03 utcai tisztitáskor keletkezett hulladék

20 01 08 biológiailag lebomló konyhai hulladék 

CSOMAGOLO ANYAG  HULLADÉK

Akkor fordul elő, kizárólag a kicsomagolás zaštrićeni termékeket a szállítás. Különböző típusú és formájú műanyag, karton, papír, dobozok és űvegpalackok

15 01 01 Papír és karton hulladékok

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok

15 01 03 Fa csomagolásos hulladékok

15 01 06 Vegyes csomagolási hulladék

 

KERESKEDELMI ÉS TERMELÉSI HULLADÉK

Ez a típusú hulladék keletkezik a termelési folyamatban  az ipari, kézműves és egyéb folyamatokban, annak összetétele és tulajdonságai különböznek a kommunális hulladéktol. Ipari hulladéknak nem tekinthető a gyártási folyamat maradványai az azonos gyártótól ujra felhasznált gyártási folyamat során. 16 01 03* hulladék gumiabroncsok

13 01 09 * Ásványolaj klórozott hidraulikaolajok

13 01 11 * Szintetikus hidraulika olajok

13 02 05 * Ásványolaj nehlorovana olajok, hajtóműolajok és kenés

13 02 06 * Szintetikus motorolajok, hajtóműolajok és kenő anyagok

 

IPARI HULLADÉK

Az ipar legnagyobb termelője az ilyen típusú hulladékoknak, és az ipari zónák olyan helyek, ahol a leginkább veszélyes hulladék keletkezik.

 06 03 13 * szilárd sók és oldatok mejek  nehéz fémet tartalmaznak

16 01 07 * olajszűrők

16 01 14 * Fagyálló mej veszélyes anyagokat tartalmaz

16 02 15 * berendezésekből eltávolított veszélyes alkatrészek

16 06 01 * ólom akkumulátor

13 01 11 * szintetikus hidraulikus olajok

CÉLOK

Alapvető célunk a környezetvédelmi politika hatékony alkalmazása és a polgárok...

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A DRA GROUP együttműködik az egyénekkel is és az intézményekkel is akik munka...

OKTATÁS

”DRA GROUP”- vállalat aktívan részt vesz a lakosság és a hulladék termelők...

Engedélyek

Engedély: az egységes környezethasználati engedély kiadását 1 gyűjtéséhez és a...