OPASAN OTPAD

Pod tim nazivom svrstava se otpad čija je kategorija opasan,ali da bi dobio kategoriju opasan mora zadovoljiti još jedno od svojstava: toksičnost, mutagenost, kancerogenost, eksplozivnost, samozapaljivost, nadražljivost, infektivnost i mnoga druga svojstva te kategorije. Svaki opasan otpad zapakovan u ambalažu bilo koje vrste, staklo, metal, karton, plastika itd., od te ambalaže stvara isto tako opasan otpad.

Opasan otpad predstavlja pravu opasnost po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, jer sadrži svojstvo koje ugrožava bezbednost ljudi u bližem i daljem okruženju. Takav otpad se mora kontrolisati i nadzirati po svim važećim propisima. Opasan otpad nikada ne smemo odlagati,prevoziti i mešati sa neopasnim, čak ni kada je prerađen nego moraju postojati adekvatna privremena skladišta za tu namenu. 

07 05 13*    Čvrsti otpaci koji sadrže opasne supstance

11 01 13*    Otpadi od odmašćivanja koje sadrže opasne supstance

13 02 06*    Sintetička motorna ulja, ulja za menjače

13 03 10*    Ostala ulja za izolaciju i prenos toplote

13 01 11*    Sintetička hidraulična ulja

15 01 10*    Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama

16 02 09*    Transformatori i kondenzatori koji sadrže PSB

16 02 15*    Opasne komponente iz odbačene opreme

17 06 03*    Ostali izolacioni materijal koji se sastoji od ili sadrži opasne supstance

18 01 06*    Hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance

ZIEL

Das Haupt Ziel ist effiziente Umweltschutz Politik...

DIE ZUSAMMENARBEIT

Unternehmen ''DRA GROUP'' Arbeitett zusammen mit Personen und Institutionen,...

DIE BILDUNG

''Das Unternehmen DRA GROUP'' ist aktiv beschäftigt mit Aufklärung der...

Die Lizenz

Die Lizenz: eine integrierte Genehmigung für die Sammlung und den Transport...